top of page
  • Yazarın fotoğrafıSabuni

Su ve Sabun

Kullanım açısından değerlendirildiğinde, SU ve SABUN her zaman birlikte anımsanır. Sabunun köpürme özelliği üzerinde etkili bir faktör olan su sertliği, su içinde mevcut ve suya sertlik veren minerallerin analiz sonucu ölçümü ile belirlenir. Bu mineraller arasında kalsiyum ve magnezyum, su içinde mevcut oranlarına göre belirleyici özelliğe sahiptir. Suyun sertlik sınıflaması şu şekilde verilebilir.

Çok yumuşak 0 – 5 Fr Yumuşak 5 – 10 Fr Orta sert 10 – 20 Fr Sert 20 – 30 Fr Çok sert > 30 Fr

Ayrıca; sulardaki kimyasal, fiziksel, biyolojik, zehirli madde vb. içerikleri; Türk Standartları 266′ da belirtilen parametrelerin kabul edilebilecek asgari ve azami değerleri ile belirlenmiştir. Bu parametrelerin analiz edilmesi sonucunda suyun kullanım amacına göre uygunlugu değerlendirilebilir. Bu parametrelerden sadece birisinin standart degerler dışına çıkması suyun içme suyu olarak kullanılmasını engeller.

Sert sularda sabun sarfiyatı fazladır, sabun geç köpürür. Suyun içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum, sabunların bileşiminde bulunan sodyum ve potasyum ile yer değiştirerek tamamen sarfedildikten sonra sabun köpürür.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Doğal Sabun

bottom of page